Řada 380 častěji v Opavě

02.01.2017 00:00

 

 S platností od 30. prosince 2016 byl upraven oběh pro lokomotivy v turnusové skupině TS 308 depa ČD Praha-Vršovice. Původně byl oběh plánován pro dvě lokomotivy řady 371, které měly mimo jiné vozit i vlaky mezi Opavou a Prahou (IC 513, IC 514, EC 243/IC 543 a IC 542/EC 242). Lokomotivy 371, kterých je u Českých drah jen 7 kusů, měly být uvolněny z vozby vlaků mezi Prahou a Německem a na jejich místo měla být nasazena řada 380. Problémy se schválením lokomotiv 380 na německé železniční síti ale vedly k tomu, že do Německa nadále jezdí řada 371, která tím pádem chybí na vlacích ve vnitrozemí. S tím souvisí i úprava v TS 308, kdy má být nově na vlaky Praha – Opava přednostně nasazována řada 380. Případně ji může zastoupit řada 150.2 DKV Praha a při dostatečném počtu strojů může být nasazena i původně plánovaná řada 371.