Řepné vlaky z Kietrze

11.10.2017 06:00

 

 Po většinu roku je železniční trať Racibórz – Pietrowice Wielkie – Kietrz, nacházející se v těsné blízkosti státní hranice Polska a České republiky, opuštěná. Osobní doprava zde od roku 1992 není provozována, nárazově tudy projede několik vlaků s kukuřicí. Na podzim se však rezivějící hlavy kolejnic opět zalesknou díky řepným vlakům, odvážejícím tuny cukrové řepy ke zpracování.

 V roce 2017 tomu není jinak. Od začátku září sváží desítky kamionů cukrovou řepu z okolních polí do Kietrze, kde se nachází Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o. o. Tento zemědělský podnik se kromě chovu dobytka zaměřuje na pěstování pšenice ozimé, řepky ozimé, kukuřice a cukrové řepy, přičemž cukrové řepy je největším producentem v Polsku a jedním z největších v Evropě. Areál podniku se nachází v jihovýchodní části pohraničního města Kietrz. Kombinát má ještě pobočky v Baborówě (odkud se také odváží vlaky s kukuřicí), Pilszczi a Krotoszyně.

 Areál v Kietrzi má vlastní železniční vlečku, zaústěnou do pietrowického zhlaví železniční stanice Kietrz, konkrétně do koleje č. 21 výhybkou č. 4 (v Km 8,315 tratě 194, což je zároveň Km 0,00 vlečky kombinátu). Celková délka kolejové sítě vlečky je 1327 metrů. Vlečka disponuje čtyřmi kolejemi, z nichž jedna slouží pro nakládku, druhá (vybavená mostní váhou) pro odstavování vozů, třetí je spojovací a čtvrtá vede ke krytému stání pro zdejší motorovou lokomotivu 409Da-391 (výrobce Zastal Zielona Góra, 1967). Lokomotiva prošla před několika měsíci opravou a slouží na vlečce při posunu s vozy.

 Řepa z Kietrze je i v letošním roce odvážena po železnici do cukrovaru Ropczyce, který patří do koncernu Südzucker Polska, S. A. Dopravcem řepných vlaků je PKP Cargo. Na přepravu řepy je nasazeno několik souprav vysokostěnných vozů, každá o 28 vozech. V úseku Ropczyce – Racibórz je do čela řepných vlaků nasazena některá z elektrických lokomotiv, úsek Racibórz – Kietrz patří vždy dvojici modernizovaných lokomotiv SM 42-12 depa Rybnik.

 A jak vypadá běžný den s řepným vlakem? Každé ráno je ve stanici Racibórz připravena prázdná souprava, přivezená ze stanice Ropczyce. Prázdnou soupravu přebírají dvě lokomotivy SM 42-12, jedna jede jako vlaková a druhá jako postrková (kvůli úvrati ve stanici Pietrowice Wielkie). Na cestu do Kietrze se prázdná souprava vydává kolem osmé hodiny a po zhruba hodině jízdy dojede do cíle. Ve stanici Kietrz je už připraveno minimálně 14 ložených vozů z předchozího dne, další ložené vozy jsou na vlečce.

Poté, co vlak přijede do Kietrze, je polovina prázdné soupravy odvěšena a vlakovou lokomotivou SM 42-12 sunuta na vlečku kombinátu. Druhá polovina s postrkovou lokomotivou zatím čeká. Při cestě z vlečky do stanice veze vlaková lokomotiva jednu z částí ložené soupravy z předchozího dne, kterou odstaví ve stanici, objede ji a najede na druhou polovinu prázdné soupravy. Tu i s postrkovou lokomotivou stáhne do stanice, postrková lokomotiva je odvěšena a vyčká, než vlaková lokomotiva zasune na vlečku kombinátu i druhou polovinu prázdné soupravy. Obě lokomotivy jsou pak spojeny do dvojice, najíždějí na prvních 14 ložených vozů a během dopoledne je odvezou do Pietrowic Wielkich k dočasnému odstavení. Všech 28 ložených vozů najednou by úsekem Kietrz – Pietrowice Wielkie lokomotivy neodvezly kvůli nepříznivým sklonovým poměrům. Koneckonců, i 14 vozů dává dvojici "turbostonek", jak se lokomotivám říká, pořádně zabrat, a v kritickém stoupání z Kietrze do Gródczanek jede vlak krokem. Kolem poledne se obě lokomotivy vracejí strojně z Pietrowic do Kietrze a odpoledne vezou dalších 14 ložených vozů z Kietrze do Pietrowic, to již ne ve dvojici, ale jako vlaková a postrková.

V Pietrowicích jsou obě 14 vozové soupravy spojeny do jedné 28 vozové a ta je odvezena do Racibórze, kde ji pro další cestu do stanice Ropczyce převezme elektrická lokomotiva.

Fotogalerie: Řepné vlaky z Kietrze