Přistavené vozy

Svobodné Heřmanice

-

Mladecko (od 27. 6. 2017)

81 54 5976 560-9 (nakládka dřeva)

81 54 5978 999-7 (nakládka dřeva)

21 54 4309 156-0 (nakládka dřeva)

21 54 4309 015-8 (nakládka dřeva)

31 54 3541 101-4 (nakládka břidlice)