Přistavené vozy

Svobodné Heřmanice

-

Mladecko (od 17. 8. 2017)

33 54 5375 412-9 (nakládka dřeva)

33 54 5375 139-8 (nakládka dřeva)

33 54 5375 090-3 (nakládka dřeva)

21 54 4309 171-9 (nakládka dřeva)

21 54 4309 187-5 (nakládka dřeva)