753.776 veze Mn 80815 kolem palhaneckého cukrovaru. Za lokomotivou a na konci soupravy jsou řazeny polské vysokostěnné vozy se dřevem do Hněvic (13. 6. 2017, foto: JH)

753.776 veze Mn 80815 kolem palhaneckého cukrovaru. Za lokomotivou a na konci soupravy jsou řazeny polské vysokostěnné vozy se dřevem do Hněvic (13. 6. 2017, foto: JH)