KLUB: Schůze

01.10.2013 15:09

 

Upozorňujeme všechny členy OŽK, že se v pátek 11. 10. 2013, od 16:00, koná běžná schůze Výboru OŽK. Účast členů Výboru je nutná, účast ostatních členů OŽK doporučujeme. Těšíme se na hojnou účast.

Text: Miroslav Pösel