Manipulační vlak ve Svobodných Heřmanicích

28.05.2018 20:10

 

 Po delší době dojel manipulační vlak až do koncové dopravny tratě 314 - Svobodných Heřmanic. Stalo se tak 28. května 2018 dopoledne, kdy zde byly lokomotivami 742.191 + 742.093 přistaveny tři vozy řady Rils k nakládce břidlicí. Ložené vozy byly odvezeny 30. května před polednem. Dva vozy mířily do Bulharska do stanice Kremikovci, jeden na překladiště do Čierne nad Tisou, odkud bude náklad pokračovat v jiném voze do východní Evropy.