Nezvykle mnoho vlaků dopravce IDS Cargo na Opavsku

07.07.2017 22:00

 

Od 6. července 2017 bylo na Opavsku k vidění více lokomotiv dopravce IDS Cargo, než je obvyklé. Sešly se zde totiž hned čtyři vlaky, vedené na licenci uvedeného dopravce. Jednalo se o dvě soupravy klanicových vozů, které se v Bruntále a Městě Albrechticích nakládaly dřevem, a dvě soupravy cisteren (mířících ze Skrochovic a do Skrochovic).

První souprava, složená z 23 slovenských vozů řady Roos, mířila k nakládce do Bruntálu. Z Ústí nad Labem-Střekova ji měla až do Bruntálu přivézt lokomotiva 753.197, pronajatá od dopravce KDS Kladno. Ve Velkém Oseku ale musela být tato lokomotiva z důvodu závady z vlaku stažena a nahradila ji 730.624, rovněž od dopravce KDS Kladno. Ta se soupravou pokračovala do Lipníku nad Bečvou, kde se k ní přidala 182.041 IDS Cargo a společně dovezly soupravu do Polanky nad Odrou. Z Polanky až do Bruntálu byly na odvoz soupravy nasazeny lokomotivy 730.624 KDS a 749.162 IDS Cargo, řazené jako vlaková a postrková. V noci se 749.162 vrátila strojně do Opavy východ.

Druhá souprava pro dřevo byla vypravena 5. července v noci z Chebu a cílovou stanicí byla stanice Město Albrechtice. Do čela 20 německých vozů řady Snps se postavila „maxima“ 783.001. Ta měla původně jet jen do Polanky nad Odrou, ale nakonec s ní dojela dne 6. července večer do Opavy západ. Pak se vrátila strojně do Opavy východ.

Třetím vlakem byla zásilka nafty do skladu ve Skrochovicích. Tento vlak, vypravený z rafinerie Stendell, přivezla do Opavy východ lokomotiva 121.065 IDS Cargo a hned nato odjela strojně do Přerova. V prvních hodinách dne 7. července tento vlak o 23 vozech dopravily lokomotivy 783.001 (vlaková) a 749.162 (postrková) najednou z Opavy do Skrochovic. 749.162 se pak vrátila strojně do Opavy západ pro soupravu vozů Snps, mířící do Města Albrechtic, a 783.001 odvezla soupravu prázdných cisteren (čili již čtvrtý vlak dopravce IDS Cargo) ze Skrochovic do Opavy. Zatímco 783.001 byla poté odstavena v Opavě západ, aby vyčkala na naložení vozů dřevem, 749.162 se vrátila z Města Albrechtic a odvezla prázdné cisterny z Opavy do Polanky nad Odrou. Nakonec se 749.162 vrátila opět do Krnova, kde zapřáhla čtyři vozy Snps a odvezla je do Města Albrechtic.

7. července je tedy situace následující: V Bruntále se nachází lokomotiva 730.624 se soupravou vozů řady Roos, v Městě Albrechticích 749.162 se soupravou vozů Snps a v Opavě západ je 783.001.

 V noci z 7. na 8. července lokomotiva 749.162 odvezla z Města Albrechtic do Opavy západ prvních 10 ložených vozů řady Snps. V sobotu 8. července večer pak do Opavy přivezla i zbylých 10 vozů, se kterými jela rovnou na východní nádraží a pro prvních 10 (přivezených v noci) se na západní nádraží obratem vrátila strojně. Sestavenou soupravu 20 vozů Snps pak v noci na 9. července odvezla z Opavy do Ústí nad Labem lokomotiva 121.084, přičemž do Lysé nad Labem byla na postrku ještě 730.624. Z Ústí nad Labem do Chebu převzala uvedenou soupravu, mířící do Wiesau, znovu "maxima" 783.001, která pro ni přijela z Furth im Wald/České Kubice a to od vlaku, o kterém bude psáno níže.

 8. července odpoledne začal návoz soupravy slovenských vozů Roos z Valšova a Bruntálu do Krnova. Toho se zhostila 730.624, která postupně přivezla do Krnova celkem 23 vozů se dřevem. Mezitím přijela z Opavy západ do Krnova strojně 783.001 a nastoupila na postrk vlaku Pn 53615 Bruntál - Krnov - Opava východ - Výhybna Dluhonice. V čele vlaku byla z Krnova do Opavy 730.624. V Opavě východ zastavil tento vlak v 0:09 dne 9. července a před půl jednou ráno se vydal na cestu směr Ostrava. Vlakovou se stala 783.001 (a to až do stanice Furth im Wald), na postrku mezi Opavou a Polankou nad Odrou byla 730.624 (která v Polance přešla na postrk vlaku Město Albrechtice - Wiesau; viz výše). Cílem vlaku, naloženého ve Valšově a Bruntále, byla stanice Hengersberg. Lokomotiva 783.001 se po odvezení tohoto vlaku do pohraniční stanice vydala do Ústí nad Labem-Střekova pro výše zmíněný vlak, mířící do Wiesau.

 Po odjezdu dvou vlaků se dřevem zůstala na Opavsku (co se týče strojů IDS Cargo) pouze 749.162. V pondělí 10. července po poledni abslovovala strojní jízdu z Opavy západ do Skrochovic, aby přestavila vozy při vykládce. Odjezd prázdného vlaku ze Skrochovic je předpokládán ve středu 12. července.

Fotogalerie: Nezvykle mnoho vlaků dopravce IDS Cargo na Opavsku