Výluka na trati 317

15.08.2018 09:20

 

 Ve dnech 18. - 20. srpna 2018 se uskuteční nepřetržitá výluka na trati 317 Opava východ - Hlučín, konkrétně v úseku Kravaře ve Slezsku - Hlučín. Důvodem výluky je oprava přejezdu P7885, který se nachází v Km 10, 127 uvedené tratě a kříží silnici I/56 u Kozmic. Stará přejezdová konstrukce bude vytržena, dále bude vytržen i kolejový rošt a vytěžen starý štěrk. Následně bude zřízena nová zemní pláň, vložen opravený kolejový rošt s betonovými pražci, kolejnice budou svařeny, bude navezen nový štěrk a upravena geometrická úprava koleje pomocí podbíječky. Na závěr bude  namontována nová přejezdová konstrukce a zhotoven živičný náběh.

 Z železniční techniky se při výluce uplatní vozík MUV 69, sekačka SVP 74, automatická strojní podbíječka a stroj pro úpravu štěrkového lože PUŠL. Před výlukou přivezou lokomotivy 742.261 + 742.293 ČD Cargo do Dolního Benešova vůz Faccs 81 54 699 8 397-8 s 45 tunami štěrku.

 Po dobu nepřetržité výluky bude jednak uzavřena silnice I/56 mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi a na železnici budou vlaky osobní dopravy vedeny náhradní dopravou (autobusy). Výluka začne 18. srpna v 7:55 a skončí 20. srpna v 17:55. Jako poslední projede před výlukou úsekem Hlučín - Kravaře ve Slezsku vlak Os 13406, prvním vlakem po výluce zde bude Os 13429. Podrobnosti o náhradní dopravě budou před výlukou zveřejněny na webu dopravce ČD: www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/5133/