742 433-6 + 742 432-8

14. 12. 2018

Mn 80810 (Opava východ - Opava západ), Mn 80811 (Opava západ - Opava východ)

Lv 80850 (Opava východ - Mladecko), Mn 80851 (Mladecko - Opava východ)

Nex 60208 (Opava východ - Krnov)

Mn 80832 (Krnov - Město Albrechtice), Mn 80833 (Město Albrechtice - Krnov)

Mn 80813 (Krnov - Opava východ)