Litultovice

VĚTRNÝ MLÝN CHOLTICE

Severně od zastávky Litultovice, u osady Choltice, se nachází větrný mlýn. Vede k němu zeleně značená turistická trasa a je od zastávky vzdálen 4 km. Větrný mlýn, zvaný „větřák“, byl postaven roku 1833 v nedalekém Sádku Augustinem Foltýnem. Roku 1878 byl rozebrán a poté prodán Františkovi Romfeldovi. Po částech byl převezen do Choltic a zde postaven na nynějším místě. Posledním majitelem byl Konrád Romfeld, který zde ještě za okupace v letech 1938 – 1945 mlel lidem z obce i okolí mouku. Mlýn udržoval v provozu, zejména na šrotování, až do roku 1954. Každoročně se u větrného mlýna pořádá akce s názvem „Posezení u větráku“. Více informací o mlýnu na: www.litultovice.cz/mestys-litultovice-1/pametihodnosti/vetrny-mlyn-na-cholticich

Prohlídka s výkladem po dohodě na tel.: 728 489 860, nebo emailu cholticky.mlyn@seznam.cz

 

ARBORETUM NOVÝ DVŮR

Po zeleně značené turistické trase, která vede severně od zastávky Litultovice, se po 7 km dostanete do Arboreta Nový Dvůr. V Arboretu v Novém Dvoře může návštěvník zhlédnout bohatou dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů. Roste zde na 7 000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. Můžete zde vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu severní Ameriky. Arboretum proslavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším sbírkám v ČR. V expozici se nacházejí zástupci obřích "mamutích stromů" sekvojí, borovice osinaté z Arizony, přesahující ve své domovině stáří 4000 let i vývojově prastarého, posvátného a léčivého jinanu, pamětníka dinosaurů. Každoročně se zde také pořádají různé akce, jako například Indiánské léto, Podzimní dýňování nebo Kouzlo živých motýlů.

 

JÁNSKÉ KOUPELE

Opět po zeleně značené turistické trase, tentokrát jižně, dojdete nebo dojedete na kole do Jánských koupelí. Bývalé lázně, dříve nazývány Melčské lázně, které se nacházejí v lesích u řeky Moravice. Od zastávky Litultovice je to 7 km. Dále po červeně značené trase můžete dojít k Davidovu mlýnu, k vodní nádrži Kružberk, navštívit můžete NS Čermákova, NS Dědictví břidlice nebo přírodní rezervaci Nové Těchanovice. Více informací na: www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=95140

 

POUTNÍ MÍSTO MARIA TALHOF

Poutní místo, ke kterému vede žlutě značená trasa, se nachází 9 km od zastávky Litultovice. Malá kaplička zde byla postavena asi už v 18. století jako dík za zázračné uzdravení děvčátka. V dnešní podobě pochází ze století devatenáctého. V závěru 19. století byla zbudována dřevěná kaple zasvěcená Panně Marii. Krátce po 2. světové válce zanikla, ale roku 1996 byla obnovena. Součástí je zastřešený dřevěný oltář s klekátkem a věžičkou. Na poutním místě nalezneme také dřevěný kříž a z kamení postavenou lurdskou jeskyni. Od 2. poloviny devadesátých let 20. století se na Maria Talhof opět pravidelně konají poutě. Více na: www.muhradec.cz/infocentrum/pamatky-a-turist-cile/cirkevni-pamatky/poutni-misto-maria-talhof

 

NAUČNÁ STEZKA PILNÝ MLÝN

Vydáte-li se po vystoupení z "Hvozdnického expresu" přes přejezd a za mostem přes Hvozdnici zabočíte vlevo, cesta Vás po chvíli dovede k Naučné stezce Pilný Mlýn. Stezku tvoří několik tabulí s informacemi o místní přírodě. Aby to nebylo jen o čtení, připravili tvůrci stezky "Dendrofon" a "Hmatový chodník", které doporučujeme vyzkoušet. Jedno zastavení - Suťový les - se nachází na druhé straně Hvozdnice; stačí na rozcestí poblíž včelínů pokračovat rovně. Zastavení Suťový les je vybaveno krytým posezením.

Nedaleko NS Pilný Mlýn se nachází skautské tábořiště Štěrkovka. Po cestě, která jej míjí se dá dostat příjemnou procházkou přes louky, les a pole do Dolních Životic.

 

MUZEUM HISTORIE

Otevřeno So, Ne, po dohodě na tel. 776 116 197, 731 408 872.

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE:

www.litultovice.cz

 

Fotogalerie: Litultovice