PEXESO "Lokomotivy na známkách"

PEXESO "Lokomotivy na známkách"

Pexeso je karetní hra pro nejméně dva hráče. Originální název je Memory, název PEXESO je zkratkové slovo vzniklé ze sousloví PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ. Hraje se speciální sadou karet. Balíček se skládá z 64 karet, které tvoří dvojice. Cílem hry je nalézt co nejvíce dvojic.

Karty se zamíchají a rozloží lícem dolů tak, aby žádný z hráčů neznal rozložení karet. Hráči postupně otáčí dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. Pokud karty patří k sobě, hráč je odebere a otáčí další dvojici (lze hrát i variantu, ve které i po nalezení shodné dvojice pokračuje další hráč v pořadí). Pokud karty k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů a pokračuje další hráč v pořadí. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechny karty rozebrány. Vítězem se stane hráč s největším počtem nalezených dvojic.

ilustrační snímek jedné strany (celkem se nabízené pexeso skládá z 32 dvojic obrázků)

Aktuálně vyprodáno!